Voor Leerlingen

Zit je op school en lukt het je niet om je huiswerk af te krijgen? Of merk je dat je de klas af en toe niet kunt bijbenen? Ik wil je graag helpen!

Oorzaken voor leerproblemen

Ik ga altijd eerste op zoek naar mogelijke oorzaken van verminderde leerresultaten. Meestal heeft het niks te maken met je IQ of je kwaliteiten. Het kan soms een specifieke oorzaak hebben. Hieronder vind je enkele veel voorkomende oorzaken en mijn aanpak en ervaringen met de specifieke problemen. Mijn belangrijkste doel is jou te helpen om te gaan met een probleem en je tips te geven om een slimme leerwijze te ontwikkelen die het beste bij jou en jouw situatie past.

ADD


ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Mensen met ADD hebben last van concentratieproblemen. Ik heb al meerdere kinderen met ADD succesvol begeleid …

[lees meer...]

ADHD


ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel: Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Ik heb mij de laatste jaren geconcentreerd …

[lees meer...]

Concentratieproblemen


Concentratieproblemen zijn de meest gehoorde klacht van veel ouders en leerlingen. Soms is er een medische oorzaak aan te wijzen, maar vaak komt de onrust …

[lees meer...]

Dyslexie


Iemand die lijdt aan dyslexie heeft problemen met het leestempo, spelling, het vergroten van kennis bij het leren lezen, het leren van zogenaamde droge kennis als rijtjes …

[lees meer...]

Dyscalculie


Dyscalculie betekent letterlijk: het ‘slecht kunnen rekenen’.Als een kind structurele problemen heeft met rekenen en wiskunde ondanks een normale intelligentie …

[lees meer...]

Faalangst


Faalangst is een afgebakende angst die je kunt benoemen en ergens mee te maken heeft. Zo’n tien procent van alle leerlingen heeft last van faalangst. Omdat kinderen …

[lees meer...]

Pesten


Verslechterde leerprestaties zijn soms het gevolg van pesten. Een kind dat goed kan leren, wordt soms gepest omdat het goede cijfers haalt. Een andere leerling wordt gepest …

[lees meer...]