Faalangst

Faalangst is een afgebakende angst die je kunt benoemen en ergens mee te maken heeft. Zo’n tien procent van alle leerlingen heeft last van faalangst. Omdat kinderen met faalangst vaak een negatief zelfbeeld hebben, help ik je eerst het probleem te onderkennen. Falen is iets dat hoort bij het leven. Het hoeft helemaal niet erg te zijn af en toe te mislukken op een bepaald gebied. Door persoonlijke begeleiding in combinatie met specifieke ondersteuning bij bepaalde schoolvakken, help ik je om beter met druk van je omgeving om te gaan en minder bang te zijn fouten te maken.