Concentratieproblemen

Concentratieproblemen zijn de meest gehoorde klacht van veel ouders en leerlingen. Soms is er een medische oorzaak aan te wijzen, maar vaak komt de onrust voort uit het kind zelf of zijn omgeving. Thuis zijn kinderen al snel afgeleid door de computer, televisie, telefoon, of door broertjes en zusjes. Mijn ervaring is dat veel concentratieproblemen verdwijnen wanneer huiswerk wordt gemaakt in een andere, rustige omgeving buitenshuis. Er zijn middelbare scholen die de mogelijkheid bieden op school huiswerk te maken. Daar ontbreekt echter vaak de persoonlijke aandacht en begeleiding. Ik doseer mijn bemoeienis met uw kind en leer het zich (tijdelijk) af te sluiten van een omgeving en te focussen op het schoolwerk.