Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk: het ‘slecht kunnen rekenen’.Als een kind structurele problemen heeft met rekenen en wiskunde ondanks een normale intelligentie, kunnen we spreken van dyscalculie. Net als bij dyslexie is het belangrijk dat het probleem wordt onderkend. Hoewel een kind met dyscalculie geen ‘rekenwonder’ wordt, kunnen we door middel van specifieke bijlessen en persoonlijke aandacht voorkomen dat de overige leerprestaties er ook onder gaan lijden.