Dyslexie

Iemand die lijdt aan dyslexie heeft problemen met het leestempo, spelling, het vergroten van kennis bij het leren lezen en het leren van zogenaamde droge kennis. Bijvoorbeeld rijtjes, tafels en soortgelijke informatie, de verwerking van lettertekens en klanken, en het automatisch toepassen van ‘droge kennis’ en soms hoofdrekenen. Ik heb meerdere kinderen begeleidt met een of meer van de genoemde kenmerken. Als dyslexie is vastgesteld, help ik uw kind eerst om dat te accepteren en daarna met de problematiek om te gaan. Ik concentreer me op de sterke kanten van uw kind. Waar mogelijk probeer ik meer met beelden en plaatjes te werken om kennis over te dragen. Natuurlijk moet er thuis en op school ook aandacht zijn voor de dyslexie van uw kind. Met wat extra persoonlijke ondersteuning van mijn kant zorgen we samen dat uw kind geen onnodige achterstand oploopt.