Faalangst

Faalangst is een afgebakende angst die je kunt benoemen en heeft ergens mee te maken. Door deze angst presteren kinderen onder hun niveau. Zo’n tien procent van alle leerlingen heeft last van faalangst. Er zijn vormen van faalangst: cognitieve, sociale en motorische faalangst. Ik help kinderen met leerproblemen als gevolg van de eerste twee vormen van faalangst. Omdat kinderen met faalangst vaak een negatief zelfbeeld hebben, help ik hen eerst het probleem te onderkennen. Het is iets dat hoort bij het leven en dat het af en toe helemaal niet erg is om te mislukken op een bepaald gebied. Ik nuanceer dingen en help uw kind een evenwichtiger beeld te vormen van negatieve en positieve resultaten. De persoonlijke begeleiding in combinatie met specifieke ondersteuning bij het leren leren, heeft mooie effecten en leert uw kind beter onder druk te presteren.