Cursist Ruben (HAVO-3)

Ik heb bij Hendrik de cursus ‘leren leren’ gevolgd.

Naast dat het ontzettend leuk was, heb ik er veel geleerd. Mijn cijfers zijn omhooggegaan door alle tips die ik heb gekregen tijdens de cursus. Voorbeelden zijn: werken met flashcards bij verschillende vakken, waarbij je op de ene kant de vraag zet en op de andere kant het antwoord. Daarnaast deden we veel opdrachten om het geleerde te oefenen en toe te passen.

Ik ben heel blij dat ik de cursus heb gevold en vond het heel leuk, gezellig en leerzaam.

Ouders van Sterre

Wij zaten met een dochter die net begon op het Gymnasium en moeite had om al het huiswerk te behappen. Ze zat er uren mee te worstelen. Bij Hendrik heeft ze geleerd om alles beter te organiseren en te plannen. Hoe verdeel je de leerstof over de week en hoe verdeel je het werk per dag, in welke volgorde doe je het werk. Door haar inzicht te verschaffen in hoe leren werkt en een goede balans te vinden in ontspanning en inspanning is het voor onze dochter allemaal veel aangenamer geworden en kan ze efficiënter aan het werk. Mocht ze wel weer een keer stranden en alles moet even opgefrist worden dan kan ze er zo weer een keer naar toe. Ze was in een paar keer al in staat om alles zelf te doen.

Cursist Hannah Bakker

Ruim een halfjaar ging ik wekelijks naar leerwijze, daar hebben we gewerkt aan de structuur en het plannen van het huis- en leerwerk. Mede dankzij de hulp van Hendrik Brouwer zie ik het examenjaar nu met vertrouwen tegemoet.

Ouders Simone

Als ouders zijn wij ook erg tevreden over de huiswerkbegeleiding. Er word goed naar het kind en ouders geluisterd en de doelen die gesteld worden. Ons doel was dat onze dochter hulp zou krijgen met het maken van het huiswerk maar het belangrijkste vonden wij eigenlijk dat zij “huppelend heen zou gaan en weer huppelend thuis zou komen”. Met andere woorden, dat ze er graag heen gaat en dat is zeker gelukt!

Lees meer →

Cursist Simone

Vorig jaar stond ik er erg slecht voor mijn ouders hebben toen contact op genomen met Leerwijze.

We hebben daar alles op alles gezet om over te gaan! Hendrik heeft me vanaf alle kanten geholpen.

Lees meer →

Cursist Inge Plat

Begin vorig jaar maakte ik de overstap van havo 3 naar havo 4, een nieuwe school en een nieuwe klas. In het begin werd mij al duidelijk dat de helft van de klas het jaar over deed dus dat het een zwaar jaar zou worden. (Ik ben gedurende het jaar vaak afwezig geweest op school omdat ik vaak ziek was. Hierdoor miste ik veel uitleg en aantekeningen die van belang waren.)

Lees meer →

Ouders van Inge Plat

Toen onze dochter in HAVO-4 instroomde, merkten we al meteen na de eerste toetsweek dat de scores veel lager lagen dan op haar vorige school. We zochten naar de reden en kwamen erachter dat de lat op deze school behoorlijk hoger lag dan op de vorige school. Daarnaast was ze vaak ziek, waardoor ze veel lessen verzuimde en ondervond ze moeite om de stof weer bij te halen. Als ouders heb je niet die tools in huis om een kind, wat zich al jaren zelfstandig gered heeft met haar huiswerk, de juiste begeleiding te geven. Niet eens zozeer inhoudelijk qua leerstof, maar ook qua rolneming: je bent de ouder, niet de docent.

Lees meer →

Ouders van Siebrand Veenstra

Na een half jaar in de eerste groep te zitten van het vwo, bleek dat Siebrand moeite had met het plannen van zijn huiswerk. Hierdoor had Siebrand het gevoel geen tijd meer te hebben voor leuke dingen (ontspanning). Ook de talen gingen moeizaam, mede door de dyslexie. In april is Siebrand begonnen bij Hendrik.

Lees meer →

Ouders van Danny Melein

Om de laatste puntjes op de i te zetten voor het examen zochten we iemand die Danny in de twee laatste maanden voor het examen hierbij kon helpen. Via de Stienser omroeper kwamen we terecht bij Leerwijze Stiens van Hendrik Brouwer. Hendrik heeft samen met Danny een planning gemaakt hoe Danny naar de examens toe kon werken.

Lees meer →

Ouders van Djurre Visser

Djurre heeft Leerwijze enorm gewaardeerd. Een grote steun in de rug. Een veilig gevoel en in alle rust geholpen worden. En natuurlijk viel het kopje thee altijd in de smaak. Nooit met tegenzin. Niet te belastend, maar goed op maat afgestemd en naar Djurre’s wensen ingevuld. Ondanks dat hij op maandag avond niet het enige kind bij Leerwijze was.

Lees meer →